info@opleidingsinstituut-ddg.nl

login

logout

Agressie, een probleem binnen uw organisatie?

Voor veel instellingen die werken op het terrein van onderwijs, welzijn en gezondheidszorg vormt agressie een probleem. Vooral medewerkers die direct in contact komen met leerlingen, cliënten of klanten, lopen de kans om in aanraking te komen met verbale en fysieke uitingen van ontevredenheid, teleurstelling en woede. Zulke ervaringen kunnen spanningen en angst oproepen en ze kunnen disfunctioneren en ziekteverzuim onder het personeel tot gevolg hebben.
Dat in het contact met leerling, cliënt of klant ook gevoelens als boosheid en frustratie meespelen, is niet altijd te voorkomen. Maar de gevoelens hoeven niet onvermijdelijk te leiden tot bedreigende of destructieve situaties. Binnen de omgang met hun zijn mogelijkheden voorhanden waarmee we het fysiek uiten van boosheid tot een minimum kunnen voorkomen of beperken.

 

Onze opleiding is er op gericht dat trainers binnen hun eigen school of instelling een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen en bij het creëren van een veilige omgeving voor zowel leerling, client, klant als medewerker.

 

 

 

De training DDG (preventie van en omgang met dreigend en/of destructief gedrag) is praktisch en direct toepasbaar.

 

De training richt zich op de mogelijkheden die het contact met leerlingen, cliënten of klanten biedt, om bedreigende en destructieve situaties te helpen voorkomen. De visie: zoveel mogelijk regie bij een leerling, cliënt of klant houden of deze zo snel mogelijk terug te geven.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Daarnaast leren werknemers vaardigheden om dreigend en/of destructief gedrag te beëindigen op een manier die recht doet aan zowel de veiligheid van de werknemers als aan een humane en veilige bejegening van de leerling,cliënt of klant.

 

Maatwerk is ons thema. Vanuit een persoonlijk gesprek wordt de juiste training voor u instelling of school ontwikkeld. Onze trainingen zijn o.a. gebaseerd op het principe 'learning by doing'. Geen ellelange theorie maar de theorie praktisch vertalen naar de praktijk door middel van ingebrachte cassussen, videomatriaal of simulatieoefeningen.

 


 

preventie van en omgang met dreigend en/of destructief gedrag

selecteer:
trainers:
 • plaats:
  • alles
 • registratie:
  • alles
 • specialisme:
  • alles
 • m/v:
  • alles

  Met de onderstaande trainers werkt DDG trainingen samen.

  DDG Trainers Register

  agenda 2012 - 2013

  • 2013

  contact

  Voor inhoudelijke informatie over de trainingen en/of opleiding kunt contact opnemen met het opleidingsinstituut DDG.  

   

  Telefoon: 06-31 90 74 73

   

  Of een mail sturen naar info@opleidingsinstituut-ddg.nl

  Trainersopleiding DDG

   

    

   

  • Doel van de opleiding:

   

   

  In de trainersopleiding DDG leert u werknemers uit het onderwijs, de sociale- en hulpverleningssector te trainen in
  preventie van en omgaan met Dreigend en Destructief gedrag. Na het volgen van deze opleiding bent u
  in staat om zowel DDG basiscurssen, onderhoudstrainingen en workshops te verzorgen.

   

  • Opbouw van de opleiding:

  De opbouw van het programma bestaat uit vier onderdelen:


  - Thematische seminairs / presentaties. 
  - Didactische training.
  - Casuistiek bespreking
  - Houdingsaspecten, weerbaarheids- & holding techniecken.
   

  • Data opleiding:

  20 & 27 september,4 & 11 & 25 oktober, 1& 8 & 15 november 2013
   

  • Kosten:

  Trainersopleiding DDG inclusief lesmateriaal & het fotoboek : € 2299,00*. Voor stages binnen een andere organisatie zal per stage € 968,00** in rekening worden gebracht voor stagebegeleiding door één erkende stagebegeleider van het opleidingsinstituut.
   
  Bij een interne stage zullen prijsafspraken worden gemaakt. Voor extra ondersteuning wordt per seniortrainer € 114,95* per uur in rekening gebracht.

  *(dit bedrag is inclusief 21% btw)
   
  Voor uitgebreide informatie of aanmelding kunt u  telefonisch contact opnemen met Christel Versantvoort:
  06- 31 90 74 73 of een mail sturen naar: christel@opleidingsinstituut-ddg.nl

    

  Partners

  • De Hondsberg
  • Het Driespan
  • De La Salle
  • Maashorst
  • St. Anna
  • Gastenhof
  • Maasveld
  • Op de Bies
  • GGZ Oost Brabant
  • GGZ Eindhoven
  • Saltho Onderwijs
  • Novadic
  • Kempenhaege
  • RC GGz Weert
  • Archipel zorggroep
  • Kentalis
  • Mytylschool Tilburg
  • De Reis van Brandaan

  over ons

  Het opleidingsinstituut DDG wordt geleid door 4 enthousiaste mensen. Naast het verzorgen van de Opleiding  tot Trainer DDG en het organiseren van Studiedagen, geven wij samen met onze geregistreerde trainers trainingen DDG binnen instellingen en scholen.

   

  Resi Poort

  Joost Nederveen

  Geerten Wijdeveld

  Christel Versantvoort

  verander password

  nieuw password